Адрес: Мариуполь, ул. Архитектора Нильсена, 32Телефон: +38(097)0970451

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана Політика конфіденційності, далі - Політика, діє щодо обробки персональних даних, які може отримати Адміністрація Cайту школи танців TRIUMPH dance centre (https://triumph-mariupol.com.ua ) в особі ФОП Дерновий Микола Вікторович (або уповноважені ним особи) від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі - Закон), що іменується далі - Законодавство.
Ця Політика конфіденційності розроблена, щоб пояснити Вам:• що таке особисті дані;• які Ваші персональні дані ми збираємо;• як і чому ми використовуємо їх;• кому ми передаємо Ваші особисті дані;• як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;• як з нами зв'язатися та до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.
Ми обробляємо Ваші персональні дані лише у випадку, якщо виконано одну з умов, у тому числі, але не виключно:• Ви надали згоду на обробку Ваших персональних даних;• обробка необхідна для надання Вам послуг;• така обробка потрібна законодавством країн, де Ви перебуваєте.
Адміністрація зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживанню Вашими персональними даними, які стають нам відомими. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані у суворій відповідності до вимог чинного Законодавства та виключно за наявності законних підстав на таку обробку.
Ви не зобов'язані надавати нам особисті дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам наші послуги.
1. Терміни та визначення
Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);
Особливі категорії персональних даних – це звані “чутливі” персональні дані, які можуть зашкодити суб'єкту даних на роботі, у навчальному закладі, серед проживання, чи можуть призвести до його дискримінації у суспільстві.
Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якої належать персональні дані і яку за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована;
Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – ФОП Дерновий Микола Вікторович, ЄДРПОУ 3272102414, юридична адреса: 87504, Україна, м. Маріуполь, вул. Ділова, 7-21; адреса фактичного місця знаходження та поштова адреса: 87500, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 32
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;
Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;
Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до законодавства України ;
Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, що дозволяють прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах, яка заповнила будь-яку з реєстраційних форм на сайті https://triumph-mariupol.com.ua за допомогою мережі Інтернет;
Сайт - сайт, який належить Адміністрації та розташований за адресою https://triumph-mariupol.com.ua, призначений для ознайомлення з переліком послуг Адміністрації та збору заявок від потенційних клієнтів школи танців TRIUMPH dance centre.
Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення та надсилання реєстраційної форми, розміщеної на сайті.
Політика - це Політика конфіденційності, розташована за адресою https://triumph-mariupol.com.ua/policy;
Контролер персональних даних - це фізична чи юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є "власником персональних даних" у термінології українського законодавства. У рамках цієї Політики Контролером персональних даних є ФОП Дерновий Миколай Вікторович;
Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є "розпорядником персональних даних" у термінології українського законодавства;
2. Загальні положення
2.1. Політика застосовується до всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами Сайту. Ця Політика поширюється на особисті дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.2.2. Мета Політики полягає у доведенні до Вас необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.2.3. При використанні Сайту, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики Ви зобов'язані припинити використовувати сайт.2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у законодавстві.2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач, не має можливості оцінювати його дієздатність.2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних та в рамках Законодавства.2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає він зобов'язання з інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних.2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону.2.10. Ця Політика діє стосовно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні ним сайту, а також у ході виконання Адміністрацією будь-яких угод та угод з Користувачем.2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв'язку з обробкою ним персональних даних, якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинило наступ таких наслідків.Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.Ніхто до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Сайт. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб, молодших 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.
3. Склад персональних даних
3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань опрацьовує персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті https://triumph-mariupol.com.ua.3.2. До персональних даних Користувача належать прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, країна проживання, вік.Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання вибраної Вами послуги, отримання інформаційного розсилання або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов'язково надаватися під час використання Сайту. Якщо певна інформація не зазначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання чи розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні Сайту Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до Сайту.
4. Підстави та мета обробки персональних даних
4.1. Підставами для обробки персональних даних є:1) згоду суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;2) укладання та виконання договору, однією із сторін якої є суб'єкт персональних даних або який укладений на користь суб'єкта персональних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору на вимогу суб'єкта персональних;3) необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.4.2. Метою обробки персональних даних є:⦁ здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України;⦁ збирання, зберігання та обробка персональних даних, отриманих на Сайті в рамках Закону;⦁ надсилання Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції щодо послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою Сайту.⦁ ідентифікація суб'єкта персональних даних під час використання онлайн-сервісу;⦁ зв'язок із суб'єктом персональних даних у разі потреби для проведення консультацій та презентацій, запису на пробний урок, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;⦁ покращення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та покращення якості обслуговування;⦁ проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
5. Основні засади обробки персональних даних
5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:5.1.1. Законності цілей та способів обробки персональних даних;5.1.2. Добросовісності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо опрацювання персональних даних;5.1.3. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають мети їх обробки.5.1.4. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню щодо досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України.5.1.5. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами.5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією з статистичних чи інших дослідницьких цілей за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних чи світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних щодо здоров'я, статевого життя, біометричних та генетичних даних.5.4. Обробка персональних даних здійснюється за дотриманням умов, визначених законодавством України.
6. Терміни обробки персональних даних
6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше, ніж це визначено Законодавством.6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких минув, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом.6.3. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо скористатися цією інформацією без подальшого інформування Вас.7. Коло осіб, допущених для обробки персональних даних з боку Адміністрації7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті працівники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службових (трудових) обов'язків. Доступ інших працівників може бути наданий виключно у передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки.7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках:- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;- передача передбачена українським чи іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавством процедури.7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.7.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обробляється Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством. 8. Реалізація захисту персональних даних
8.1. Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.8.2. Система захисту персональних даних включає організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.8.3. Адміністрація реалізує такі вимоги законодавства України у сфері персональних даних:⦁ вимоги конфіденційності персональних даних;⦁ вимоги щодо забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;⦁ вимоги щодо забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням вживання) заходів щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних);⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних;⦁ інші вимоги Закону.8.4. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків.
9. Використання Cookies та інші технології відстеження.
Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам'ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookie самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.Cookies та інші технології відстеження (Google Analytics, Adwords, Facebook Pixel) на нашому Сайті можуть використовуватись різними способами, наприклад, з метою експлуатації Сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.Повідомляємо, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookie, функціональність Сайту може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.
10. Права суб'єкта персональних даних
10.1. Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України:10.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.10.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.10.1.3. Доступ до своїх персональних даних.10.1.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, та які саме.10.1.5. Пред'являти мотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.10.1.6. Подавати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.10.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.10.1.8. Звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.10.1.9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.10.1.10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.10.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.10.1.12. Ознайомитись із механізмом автоматичної обробки персональних даних.10.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.10.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.10.1.15. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.
11. Зміна політики конфіденційності
11.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати Сайт https://triumph-mariupol.com.ua, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.
12. До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних даних
12.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту та обробки персональних даних, Ви можете звертатися до ФОП Дернового Миколи Вікторовича, E-mail: moc.liamg%40lopuiram.hpmuirt, поштова адреса: 87500, м. Маріуполь, вул. . Архітектора Нільсена, 32Обов'язково вказуйте у всій кореспонденції ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також докладні запитання, зауваження, скарги або вимоги.12.2. Адміністративний орган захисту персональних даних в Україні - це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звертатися до нього зі скаргами чи пропозиціями, якщо вважаєте, що порушено Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних.